ICT-ala on monien mahdollisuuksien pelikenttä

ICT-alaan tutustuminen on takuulla vaivan väärti. Osuuskuntadroppi.fi -sivuston kautta saat hyvän käsityksen siitä, mitä ala yrittäjälle tarjoaa. Koska digitalisaatio ja siihen liittyvä palvelutuotanto etenevät jättiloikin, uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu ICT-alalle jatkuvasti. Tässä on yrittäjän sauma, kunhan hän uskoo ideaansa, on tietoinen matkan askelmerkeistä ja etenemisen eri vaihtoehdoista. Myös alaan tutustuminen muutoin vain kasvattaa ymmärrystä nykymenosta. Startup-yritykset, markkinointi, yritystapahtumat, konsultointi ja yrittäjyyteen valmentava koulutus ovat teemoja, joista sinun on hyvä tietää. Tämä silottaa tietä kohti tulevaisuutta.

ICT-ala tarjoaa mahdollisuuksia monille ammattilaisille. Alalla tarvitaan myös ihmisiä, joilla on näkemystä ja uskallusta. He saattavat olla ammattilaisia tai sitten he eivät ole. Yrittäjät sietävät muita ihmisiä paremmin epäselviä valintatilanteita. Tämän osoittavat tutkimukset. Kun kyseessä on niin nopeasti muuttuva ja turbulentti ala kuin tietotekniikka, epävarmuuden ja epäselvyyden sietokyky korostuu. Kukaan ei voi tietää, mikä palvelualusta on jatkossa suosituin, tai mikä laitteisto tai käyttöliittymä dominoi tulevaisuudessa. Kukaan ei voi myöskään tietää, missä digitalisaatio ottaa seuraavan hyperavaruusloikan.

StartUp-yritykset, markkinointi ja ulkoistaminen

Yrittäjä kuitenkin tekee kaikkensa, jotta kaikki mihin itse voi vaikuttaa, on toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla. Hän ei ehdoin tahdoin hae sumeita näkymiä tai vaikeita valintatilanteita. Kehittäessään tuotteen, jonka menestykseen hän uskoo, hänen on jo täytynyt käyttää yritykseensä paljon aikaa ja voimavaroja. Yritys on esimerkiksi joutunut hakemaan oikeita kumppaneita ja usein myös ulkopuolista rahoitusta. Yritys on joutunut ehkä vaihtamaan suuntaa ja fokusta useaankin otteeseen. Tästä teemasta voit lukea lisää artikkelista, jossa kerrotaan startup-yritysten valtista, eli ketteryydestä.

Startup-yritys ei siis ole hitaasti kääntyvä valtamerilaiva, vaan pikemminkin ketterä koskikajakki. Tuotteen vieminen markkinoille vaatii osaamista, jonka merkityksestä yrityksille kerrotaan lisää erillisessä artikkelissa. Toisessa tekstissä pohditaan markkinoinnin ulkoistamisen mahdollisuuksia, joka onkin relevantti teema monissa yrityksissä, joissa ydinosaaminen tavallisesti liittyy itse tuotteisiin. Tämä sivusto alleviivaa markkinoinnin merkitystä. Markkinointiin ja rahoitukseen liittyy myös verkottuminen. Kaikkien kolmen kannalta tärkeitä foorumeita ovat edelleen erilaiset yritystapahtumat, joissa ihmiset kohtaavat kasvotusten. Myös niistä saat lukea lisää sivustoltamme.

Suomalaisia ICT-yrityksiä ynnä tietoa ja koulutusta yrittäjälle

Toisinaan kuulee sanottavan ja kirjoitettavan, että markkinoinnin osaamisen tai siihen panostamisen puute on ollut murrokkona monen suomalaisyrityksen menestyksen tiellä. Usein toistettu tarina kertoo loistavasta Suomessa kehitystä laitteistosta tai ohjelmistosta, joka ei ole heti lähtenyt lentoon. Sitten tuote on myyty ulkomaille, ja lopun arvaammekin. Tätä tarinaa ei ole enää syytä toistaa! Sivustomme haluaa valaa uskoa suomalaisten ICT-yritysten mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. Kerromme tästä teemasta vielä erikseen lisää. Aivan erityinen alueellinen fokus eräässä artikkelissamme on Turun seudun ICT-yrityksissä.

Tieto on valttia, malttia ja rohkeutta sopivassa suhteessa toisiinsa. Tietoa pitää olla siis muustakin kuin ydinliiketoiminnan ja tuotteista. Joskus voi olla vaikea saada puntaroitua tietoa markkinasta, toimintaympäristöstä tai yrityksen liiketoiminnan kipupisteistä. Saattaa olla myös, että kokonaisuuden hahmottaminen on työlästä. Konsulttien käyttö voi tuolloin olla perustelua. Myös tästä aiheesta löytyy sivustoltamme erillinen artikkeli. Itse yrityksen pyörittämiseen liittyy niin monta elementtiä, että yrittäjyyteen valmentava koulutus on perusteltu valinta, joka hyvin suurella todennäköisyydellä maksaa itsensä takaisin.

Kaikki ei ole koodia ja suomalaisia menestystarinoita

Koodaaminen on tavallinen ICT-alaan liitetty mielikuva. Se onkin tärkeä ammattitaito digitalisaation aikakaudella. Varsinkin esineiden internet laajentuessaan kasvattaa tarvittavan koodin määrä valtavasti. Mediassa on ollut esillä koodaripula. Tämän varjoon jää muita ICT-osaamisen tärkeitä sektoreita. Tilanne näillä on samantapainen kuin koodaamisessa. Osaajia ei aina löydy. Esille voisi nostaa ainakin ylläpito- ja tukipalvelut sekä tietokantaosaamisen. Molemmat tulisi myös yrittäjien pitää mielessä, sillä molempiin liittyy paljon hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Yrittäjät toki voivat nähdä mahdollisuuksia myös siellä, missä muut eivät näe mitään.

Tämä ominaisuus näyttäytyy kahdessa ohjelmointiin ja tietokantoihin liittyvässä suomalaisessa menestystarinassa. Kummankaan kohdalla ei alkutilanteesta ole voinut nähdä myöhempää maailmanlaajuista läpilyöntiä. Toinen on monien tuntema Linux-käyttöjärjestelmä, joka rakentuu avoimeen lähdekoodiin. Se sai alkunsa suomalaisen Linus Torvaldsin pyrkimyksestä saada hintavan Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä pyörimään kotitietokoneessaan. Esimerkiksi älypuhelimissa levinnein käyttöjärjestelmä Android pohjautuu Linuxiin. Suomalainen tekijä löytyy myös hyvin laajasti käytetyn relaatiotietokannan MySQL:n taustalta. Hän on Michael “Monty” Widenius. Myöhempiäkin inspiroivia tarinoita löytyy, mutta mikä on seuraava?

ICT-alan yrittäjä ja etiikka

ICT-alalla myös etiikka on nykyään entistä korostuneemmin esillä. Tämä on ymmärrettävää, sillä alan tuotteilla, niin aineellisilla kuin aineettomilla, on valtava merkitys ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, sekä aineelliselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Tätä voidaan laajentaa vaikka maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin. Lähtökohtaisesti voidaan myös ajatella, että eettinen asenne on liiketoiminnallinen menestysresepti, sillä vastuukysymyksiin kiinnitetään nykyisin paljon huomiota. Tämä on yrittäjän hyvä muistaa. Hiljattain on lanseerattu mm. TIVIA:n eettinen ohje, joka tarjoaa hyvät nuotit vastuulliseen työskentelyyn ICT-alalla.

Pari sanaa tietoturvasta ja kuinka jatkat alaan perehtymistä?

Kun vielä huomioi tietoturvaan liittyvät erityishaasteet, ovat valmiudet ICT-alan yrittäjäksi kunnossa. Tämä ei ole nykymaailmassa aina helppoa, vaan esimerkiksi tämäntapaisissa asioissa saattaa yhteydenotto tietoturva-alan konsultointiyritykseen olla paikallaan. Mikäli jokin erityisteema alkaa tämän sivuston myötä kiinnostaa enemmän, lisätiedon ja lisäkoulutuksen pariin kannattaa aina hakeutua. Perehtymistä voi jatkaa omaehtoisena tiedonhakuna, verkkokurssien tai monimuoto-opetuksen reittejä. Joku pitää myös perinteisestä kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, joita oppilaitoksilla on myös tarjolla. Ei pidä myöskään unohtaa erilaisia yrittäjille suunnattuja neuvontapalveluita, joita järjestävät esimerkiksi alueelliset kehitysyhtiöt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *