Markkinoinnin merkitys yrityksille

Yritykset olettivat kauan, että tuotteet ja palvelut myivät itse itsensä pienillä markkinoilla. Nykyään markkinat ovat kuitenkin globaalit, tarjontaa on jopa liikaa ja kuluttaja saa selville tuotteesta tai yrityksestä lähes mitä vain muutamalla klikin painalluksella. Enää välttämättä teknisesti paras tuote ei ole kategorian ykkönen, vaan voiton vie se, jolla on onnistunein markkinointistrategia.

Mikä markkinointi?

Mitä markkinointi sitten on? Markkinointi pyrkii vaikuttamaan yksilöiden väliseen sosiaaliseen vaihdantaan. Parhaimmillaan se onnistuu luomaan ja tyydyttämään tarpeita, joita yksilö ei ole vielä edes itse tajunnut. Markkinointi tähtää maksimoimaan yritysten tuotteiden vaihdannan eli myynnin. Usein kuuleekin sanottavan, että markkinointi on myyntiä, mutta myynti on myös markkinointia. Ilman toista ei ole toista. Markkinointia on:

  • Blogin kirjoittaminen
  • Videoiden tekeminen
  • Kuvien ja videoiden julkaisu sosiaaliseen mediaan

Kaiken, mitä yritys ja sen työntekijät tekevät, voi nähdä markkinointina, yritysbrändin rakentamisena. Markkinointi on kokonaisvaltainen osa organisaatiota, eikä sitä voi niputtaa enää yhteen osastoon. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kuka vaan osaisi vaikuttavaa, pitkäjänteistä markkinointia tehdä, vaan juurikin sitä, että markkinoijan tulee olla todellinen moniosaaja ymmärtääkseen markkinoinnin kokonaisuuden.

Yrityksen markkinointistrategian selkeä määrittely on avainasemassa liiketoiminnassa. Strategiaa laadittaessa on hyvä aloittaa perusasioista – mikä on yrityksen tarjoama, miten se eroaa kilpailijoiden vastaavasta ja kuinka paljon se maksaa. Kenelle tuote, palvelu, elämys tai tieto on suunnattu? Missä asiakkaat viettävät aikaansa? Kun alla olevat asiat ovat kunnossa, voi alkaa miettiä miten ja missä markkinointisanomansa haluaa tuoda julki.

  • Yhteistyöt muiden yritysten kanssa
  • Viesti ja kohtaa asiakaskuntasi kanssa

Suunnitelmallisuudella tehokkuutta

Pienemmissäkin yrityksissä suunnitelman tekoon kannattaa panostaa, sillä se tuo tarvittavaa selkeyttä ja yhdenmukaisuutta markkinointiaktiviteetteihin. Kun suunnitelma on kunnossa, markkinointi on tehokkaampaa ja sen tulokset pystytään konkretisoimaan helpommin. Näin pysytään myös perässä siinä, mitä mikäkin kuukausi on odotettavissa ja lisääkö esimerkiksi joulusesongin kampanja tuntuvasti työtunteja. Näin kyetään myös pitämään mielessä pitkän aikajänteen tulokset nopeiden voittojen sijaan.

Pitkäjänteisyys palkitsee

Vaikka markkinointi on luonteeltaan nopeatempoista, on pitkäjänteisyys silti avainasemassa. Markkinointisuunnitelmaa tulee tarkistaa ja kehittää jatkuvasti, mutta yleislinjauksia ei kannata vaihdella toistuvasti. Nopeat mainoskampanjat tuovat rahaa heti, mutta kunnon yritysbrändin rakentaminen kestää kauemmin kuin yksi mainoskampanja. Stabiilin sijan saavutettuaan yrityksen ei tarvitse pelätä mahdollisia hiljaisempia kausia, sillä se tietää, että hyvä maine kantaa turvallisesti niiden ylitse.

Digitalisaation merkitys markkinointiin

Digitalisaatio on mullistanut maailman ja avannut täysin uusia ovia myös yritysten markkinoinnille. Digitaalinen markkinointi, kuten Google Ads, hakukonemarkkinointi tai sosiaalinen media, on mahdollistanut myös markkinointibudjettien tarkan seurannan ja tulosten mittaamisen. Tulokset ovat olleet selkeitä, eikä yksikään yritys voi enää ohittaa markkinointia “tuottamattomana menoeränä”. Markkinointibudjetit ovatkin moninkertaistuneet viime vuosina, erityisesti kilpailluilla aloilla.

Sosiaalisen median ja blogien aikakaudella vaikuttajamarkkinointi ja sponsorointi ovat nousseet täysin uudelle tasolle – ja jos yrityksesi ei näy kuluttajalle oikeaan aikaan oikeassa paikassa, on se auttamatta jäänyt kelkasta tai ainakin menettänyt jalansijaa fiksummalle kilpailijalle. Vaikuttajamarkkinointi on kuitenkin monimutkainen laji, jonka kanssa täytyy olla tarkkana. Valitse vahingossa väärä yhteistyökumppani, ja kuluttajat äänestävät ostokäyttäytymisellään saman tein.

Markkinoinnin mittaus ja seurannat

Markkinoinnin tuottoa (ROI, return on investment) on perinteisesti ollut vaikea, muttei mahdoton, mitata, ja siksi markkinoinnin budjettien määrittely on saattanut olla hankalaa. Kuten yllä on kuitenkin todettu, erityisesti digitaalinen markkinointi on mahdollistanut tarkan markkinointiaktiviteettien seurannan ja mittaamisen. On kuitenkin muistettava, että markkinoinnin tulokset eivät aina ole suoranaisesti mitattavissa pelkästään myyntituloissa.

Vähintään yhtä tärkeää kuin tuloslaskelman voitto on positiivisen yritysbrändin luominen ja ylläpitäminen. Jos yritys on helposti lähestyttävä ja vastuullinen, on se paremmassa asemassa markkinoilla kuin hämärä kilpakumppaninsa. Yrityksen ei koskaan pitäisi unohtaa, että asiakkaat eivät ole ainoa sidosryhmä, josta tulisi huolehtia. Erityisesti työntekijät, nykyiset ja potentiaaliset, ovat tärkeä markkinoinnin kohderyhmä.

Työnantajabrändäyskin on markkinointia

Ai miksi työntekijöistä puhutaan markkinoinnin yhteydessä kohderyhmänä? Yrityksen menestys on monen asian summa, mutta yhtenä suurimpana osatekijänä on ihmiset. Positiivinen ja organisaatioon sopivia työntekijöitä houkutteleva työnantajakuva takaa sen, että yrityksen työntekijät ovat tyytyväisiä, tehokkaita ja levittävät puolestaan positiivista ilosanomaa työnantajastaan. Parasta mainosta yritykselle on muiden omakohtaiset suosittelut, joten työntekijöiden brändin puolesta puhumista ei kannata väheksyä.

Työntekijöiden tyytyväisyys näkyy tuloksessa myös tehokkuuden kautta, sillä menoerät jatkuviin rekrytointikampanjoihin, perehdytyksiin tai sairauslomiin tutkitusti vähenevät työntekijöiden ollessa ylpeitä ja onnellisia työpaikallaan. Työnantajabrändäykseksi kutsutaan sitä, kun yritys aktiivisesti kehittää kuvaansa työnantajana jatkuvasti parantamalla työehtoja ja -oloja. Olet varmasti kuullut trendikkäistä IT-alan yrityksistä, joissa ei ole työaikoja ja taukotilan jääkaappi on täynnä ilmaisia herkkuja? Niinpä.

Joskus vanha onkin uutta

Kaiken uuden keskellä on hyvä muistaa myös se, että se perinteinen markkinointi saattaakin olla juuri sinun yrityksellesi se paras tapa viestiä. Nykyään kaiken ollessa verkossa sähköisenä saattaa aito, oikea kirje saavuttaa asiakkaita, jotka muuten ovat ärtyneitä ikuiseen sähköpostitulvaan ja infoähkyyn. Vanha tuntuukin virkistävältä ja asiakas kiinnostuu. Markkinoinnissa on kyse juuri oman markkinaraon löytämisestä ja valloittamisesta.

Voittajan markkinointi

Markkinointi on elintärkeä osa liiketoimintaa, ja sen ignoroiminen voi syöstä yrityksen konkurssiin. Markkinointi on myynnin apuväline, mutta niin paljon muutakin – brändin rakentaminen sekä kuluttajille että työntekijöille vahvistaa molempien sidosryhmien halua kuulua mukaan, oli se sitten tuotteiden hankkimista tai parhaimman työpanoksensa antamista. Kilpailussa pärjäävät ne, jotka tunnistavat uudet markkinointimahdollisuudet ja tarttuvat rohkeasti kiinni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *