Mitä kaikkea yritys voi nykyään ulkoistaa?

Kun katsotaan suomalaisten Pk-yritysten toimintatapoja vaikkapa viimeisen 30 vuoden ajalta, voidaan nähdä monenlaisia kiinnostavia trendejä: monet yritykset ovat ulkoistaneet tuotantoaan Kauko-Itään. Toisaalta Suomen viennin veturina eivät ole enää pelkästään metsä ja puunjalostus, vaan myös IT-alan tuotteet, erikoisosaaminen ja jopa musiikki ja pelit. Ehkä kaikkein suurin muutos on kuitenkin ollut yritysten laajeneminen ja jossain määrin jopa siirtyminen internettiin. Vanhanaikainen kivijalka-ajattelu on jäänyt vähitellen taakse, ja nykyään on yhä tärkeämpää, että yritys hyödyntää internetin mahdollisuuksia täysipainoisesti. Toinen suuri muutos, joka osaltaan myös liittyy internettiin, on globalisoituminen. Asiakkaat ja jopa yrityksen työntekijät voivat usein toimia missä päin maailmaa tahansa. Tällaiset muutokset ovat tuoneet mukanaan mahdollisuuksia ulkoistaa monenlaisia yrityksen toimintoja. Globalisoituminen ja internet ovat luoneet suorastaan uusia palvelualoja, joita yritykset käyttävät.

Taloushallinnolliset palvelut

Taloushallinnollisiin toimintoihin kuuluvat perinteisesti kirjanpito ja palkanmaksu ja usein myös erilaiset juridiset tehtävät, kuten vaikka sopimustekstien laatiminen ja tarkistaminen. Näitä asioita yritykset ovat ulkoistaneet jo kauan. Palvelujen ostaminen on nimittäin usein kaikkein järkevin vaihtoehto: Ajatellaanpa vaikka 10 henkilön remonttifirmaa, jolla on pari tärkeää asiakasta. Tällaisessa tilanteessa yrityksen ei ole järkevää palkata omaa kirjanpitäjää ja palkanlaskijaa melko vähäisten laskutustehtävien vuoksi. Oma työntekijä tuo nimittäin yritykselle aina palkkakulujen lisäksi myös muita kiinteitä kustannuksia, joten on huomattavasti järkevämpää maksaa vain siitä työstä, joita laskutus, palkkojen ja esimerkiksi vuokran maksaminen aiheuttavat. Erityisesti kirjanpito on ollut sellainen toiminto, joka on ulkoistettu siihen erikoistuneille tilitoimistoille. Kirjanpitopalveluja on mahdollista ostaa joko kiinteällä kuukausimaksulla tai laskukohtaisella veloituksella, jolloin kulut voivat jäädä hyvin alhaisiksi.

Rekrytointi ja työnvälitys

Uusien työntekijöiden palkkaaminen yritykseen sitoo aina paljon resursseja. Ensin pitää selvittää tarpeet ja laatia profiili uudelle työntekijälle, sitten selvittää palkkataso ja erityisesti haastatella kaikki kiinnostavimmat kandidaatit. Usein haettavana olevia paikkoja on myös monta samanaikaisesti. Tässä toiminnossa ulkoistamiseen päätyvät usein erityisesti keskisuuret ja suuret yritykset. Rekrytointipalvelut yleistyivät 1990-luvun laman aikaan, jolloin yritysten piti usein selvittää satojen hakijoiden joukosta tehtävään parhaiten sopiva. Rekrytointiyrityksillä on käytössään suuri joukko työkaluja, joilla he voivat seuloa työnhakijoita läpi. Perinteisten haastattelujen lisäksi on usein käytetty myös niin sanottuja psykologisia testejä, joiden avulla pyritään luomaan tarkempaa profiilia työnhakijoista. ICT-alalla ja muissa asiantuntijatehtävissä on Suomessakin merkittävässä roolissa myös yksityiset rekrytointiammattilaiset, niin sanotut headhunterit. Headhunterien verkostot ja mahdolliset suositukset ovatkin kovaa valuuttaa työmarkkinoilla.

Markkinointi

Markkinointi kuuluu myös niihin toimintoihin, jotka yleensä annetaan alan ammattilaisten tehtäväksi. Vaikka nykyään onkin mahdollista tuoda yritystä itse esille internetissä ja sosiaalisessa mediassa, suuremmat mainos- ja PR-kampanjat vaativat niin paljon työtunteja, että usein paras tulos saadaan, kun nämä tehtävät ulkoistetaan kokonaan. Ja vaikka sosiaalisessa mediassa ja Googlessa on yksityishenkilöidenkin mahdollista luoda omia mainoskampanjoita, niin luonnollisesti asiaan vihkiytyneen mainostoimiston toiminta on sielläkin ammattimaisempaa ja tuottaa yleensä parempaa tulosta. Markkinointi ei ole pelkkää mainostamista, vaan siihen kuuluu oleellisena osana myös yrityksen julkisen kuvan luonti. Tämä yrityksen imago koostuu lukemattomista erilaisista asioista, aina logon ja www-sivun ulkoasusta eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin. Firman imagon parissa ahertaa siis joukko monia eri alan ammattilaisia: graafikoita, web-suunnittelijoita, juristeja, sisällöntuottajia ja tietysti myös perinteisiä “mainosmiehiä”.

Web-palvelut

Kun World Wide Web yleistyi 1990-luvun puolivälin jälkeen, ei mikään ollut enää sen jälkeen entisensä. Monet vanhat markkinointikanavat – esimerkiksi puhelinluettelojen “keltaiset sivut” – jäivät nopeasti pois, mutta tilalle tuli vähintään saman verran uusia. Web-sivu on nykyään sääntö, ei poikkeus. Ei myöskään ole samantekevää minkälainen sivu on, lyhyesti sanottuna: sen pitää näyttää tyylikkäältä ja kauniilta. Omatekoisen näköinen sivu antaa yrityksestä vanhanaikaisen mielikuvan ja voi aiheuttaa jopa epäilyn, että yritys on lopettanut toimintansa jo vuosia sitten. Web-suunnittelu vaatii niin paljon aikaa ja työtä, että useimmat yritykset haluavat nykyään ulkoistaa sen. Ja useimmista firmoista ei edes löydy siihen tarvittavaa tietotaitoa. Web-sivujen ajatellaan usein olevan osa markkinointia, ja monet mainostoimistot tekevätkin sivuja. On makuasia, onko kyseessä osa markkinointia vai yrityksen virtuaalinen toimisto tai myymälä.

Online-myynti

Mikäli yrityksen toimialana on vähittäismyynti kuluttajille, on luotettava ja monipuolinen internetissä toimiva ostoskoripalvelu suorastaan elintärkeä. Internetin osuus tuotteiden myyntikanavana kasvaa koko ajan, ja nyt ovat mukana myös älylaitteissa toimivat mobiilipalvelut. Näiden palvelujen laadukas toteuttaminen edellyttää lähes aina ulkoistamista, oli kyseessä sitten jokin internetin valmiista ostoskorialustoista tai firmalle räätälöity oma virtuaalinen verkkokauppa.

Työvoiman ulkoistaminen

Voi tuntua yllättävältä, että yritykset ulkoistavat paljon myös varsinaista työvoimaansa. Tämä koskee erityisesti tuotantopuolen töitä, mutta yhä useammin myös asiantuntija- ja myyntitehtäviä. Vuokratyö on yrityksen kannalta joustava ja helppo vaihtoehto, silloin kun tarvitaan nopeasti työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka voi oppia kohtuullisen lyhyessä ajassa. Ja luonnollisesti vuokratyö on myös yritykselle useimmiten edullisempaa, sillä työnvälitysyritys vastaa työnantajan lakisääteisistä kuluista. Suomessa toimiikin useita vuokratyöfirmoja, joista löytyy osaajia aina siistijöistä ohjelmoijiin ja myynnin asiantuntijoihin.

Miksi yritykset haluavat ulkoistaa?

Miksi yritykset sitten yleensäkin ulkoistavat toimintoja ja jopa työntekijöidensä työpanosta? Koska tällä tavalla ne pystyvät säästämään sekä rahaa, resursseja että aikaa. Tämä koskee esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointia tai verkkokaupan toteuttamista. Eräs merkittävä syy on myös se, että talosta ei ehkä löydy tarvittavaa osaamista lainkaan, jolloin ulkoistaminen on todellisuudessa ainoa vaihtoehto.

Useimmiten yritykset ulkoistavat taloushallinnollisia toimintojaan, rekrytointia, markkinointia ja PR-toimintaa sekä internet- ja mobiilipalvelujensa toteuttamisen. Monilla toimialoilla käytetään myös paljon vuokratyövoimaa. Aivan kaikkea ei kuitenkaan voi eikä kannatakaan ulkoistaa: oma lojaali ja osaava henkilökunta – ainakin avaintehtävien osalta – on korvaamaton asia useimmilla yrityksille toimialasta riippumatta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *