Onko konsultointiyrityksille kysyntää?

Konsultointialan yrityksiä on olemassa monenlaisia. Konsultointiala on suosittua, koska se pääasiassa tarkoittaa tiedon siirtämistä toiselle. Tämä voi olla esimerkiksi konsultointia tietotekniikan alalla, kulttuurin alalla tai vaikkapa konsultointia tuotantolinjan rakentamisessa. Konsulttiyrityksille on kysyntää, ja siksi moni päättääkin perustaa tällaisen yrityksen. Konsulttiyrityksen perustajalla saattaa olla tiettyyn toimialaan liittyvää käyttökelpoista tietoa, tai hänellä saattaa olla idea tällaisen asiantuntijuuden kokoamiseksi. Käymme tässä artikkelissa läpi tietoa konsulttiyrityksistä, kuinka sellainen perustetaan ja miksi sinun kannattaisi ottaa yhteyttä konsultointiyritykseen.

Konsulttiyrityksiä on monenlaisia. Toisinaan voi olla vaikea vetää rajaa sen välille, kuka on konsultti, joka siis tarjoaa neuvontaa, ja kuka muunlainen palveluntarjoaja. Perinteisesti konsultit on jaettu ammattilaisiin ja amatööreihin. Jälkimmäisellä ei tarkoiteta sitä, että heillä ei olisi vankkaa asiantuntemusta. Amatöörillä viitataan vain seikkaan, että heillä on jokin tärkeämpi, konsultointitoiminnasta riippumaton tulonlähde. Tällainen konsultti voi olla esimerkiksi eläköitynyt toimitusjohtaja tai virkasuhteessa työskentelevä tutkija. Ammattilaiset ovat yksinkertaisesti niitä, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa konsultoinnista, yrityksen kautta tai muutoin.

Miksi palkata konsultointiyritys?

Miksi palkata konsultointiyritys? Suomessa suhtaudutaan monia maita varauksellisemmin konsulttiyritysten käyttöön liiketoiminnassa. Yksi syy tälle voi olla se, että yritys tekee mieluummin itse sen kuin ulkoistaa toiselle. Tosin ulkoistaminen on lisääntynyt hurjasti viime vuosina myös meillä Suomessa. Yksi syy ulkoistamiselle on se, että yrityksellä ei ole välttämättä riittävästä tarvittavaa tietoa kaikesta ja näin tarvitaan konsultin apua. Esimerkiksi mikäli yritys haluaa investoida Kiinaan, se saattaa haluta konsultin apua koskien Kiinan markkinoita, kulttuuria ja lainsäädäntöä.

Konsultin palveluiden äärelle saatetaan päätyä myös siksi, että yritys keskittyy mieluummin omaan ydinliiketoimintaan ja tietoon, joka on tämän kannalta olennaista. Aika ajoin jostain muusta aihepiiristä tarvittavaa asiantuntijuutta mieluummin ostetaan konsulttiyritykseltä kuin rekrytoidaan tämän alan osaaja yrityksen leipiin. Esimerkiksi jos vientiyritys lähtee rakentamaan myyntiverkostoa jollekin uudelle maantieteelliselle alueelle, se tarvitsee suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tuota aluetta koskevaa spesifiä tietoa. Toisaalta yritykset joutuvat usein täysin ennakoimattomiin tilanteisiin esimerkiksi jonkin toimintaympäristön nopean muuttumisen seurauksena. Myös tällöin on konsultin käyttö paikallaan.

Olisiko sinusta konsultiksi?

Jos esimerkiksi katsot, että sinulla on jotakin tiettyä toimialaa tai sen sektoria koskevaa relevanttia tietoa ja kokemusta, voisit onnistua konsulttina! Keskeisiä kysymyksiä yritysmuodon valinnan, markkinoinnin ja mahdollisien kumppanien hakemiseksi on useita. Sinulla esimerkiksi pitää olla näkemys, haluatko olla konsultoinnin ammattilainen vai onko sinulla jatkossakin jokin muu pääleipäpuu. Tietenkin pitää myös olla käsitys siitä, haluaako olla yksityisyrittäjä vai mahdollisesti työllistyä johonkin konsultointiyritykseen. Ne hakevat jatkuvasti osaavaa työvoimaa, ja saatat hyvinkin olla oikea henkilö heidän riveihinsä.

Toki pitää tiedostaa se, että konsultointi monilla aloilla on voimakkaasti kilpailtua. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaiset edellytykset markkinoille tunkeutumiseen uudella yrityksellä on. Usein alalla on vakiintuneita ja suuria, kansainvälisiäkin toimijoita, joilla on pitkälle hiottu liiketoimintamalli ja laajat verkostot liike-elämässä. Silloin voi uuden yrittäjän olla vaikea saada näkyvyyttä. Alku lienee haastava, eikä sopimuksia tai toimeksiantoja riipu joka oksalla. Paljon voi saada aikaan, jos on itse taitava verkostoituja ja tekee oikeat markkinointipanostukset. Monilla verkostoja on paljon jo valmiina.

Konsulttiyrittäjä herättää luottamusta

Luottamus ja sen saavuttaminen asiakkaiden keskuudessa on avainasemassa, mikäli haluat menestyä konsulttina. Sinut saatetaan jo tuntua tietyllä talouselämän sektorilla tai asiantuntijaorganisaatiossa hyvänä tyyppinä, joka pitää sanansa. Ehkä nimesi liitetään implisiittisesti pätevyyteen ja spesifiin asiantuntemukseen. Tämä on loistava lähtökohta konsulttiyrittäjälle. Kuitenkin, jos päädyt perustamaan yrityksen, on tärkeää pitää päämääränä, että luotettavuus liitetään myös yrityksesi nimeen. Tämä tarkoittaa sopimuksien ja toimeksiantojen eettistä noudattamista ja aidosti asiakkaan edusta huolehtimista. Luottamus kumuloituu. Näin ollen yrityksesi maine sekä referenssilista kasvavat.

Mikäli päädyt rekrytoimaan konsulttiyritykseesi muita asiantuntijoita, pitää uudet työntekijät valita taiten. Huolehdi, että kaikki sisäistävät yrityksesi arvot ja jakavat luottamuksen kulttuurin. Nykymaailmassa pitää myös näkyä. Tässä voi tukeutua markkinoinnin ammattilaisiin. Hyväkin substanssiosaaminen saattaa aikaa myöten hävitä potentiaalisten asiakkaiden näköpiiristä. Näkyvyys internetissä ja oikeanlaisiin asiantuntijaverkostoihin liittyminen ja verkostojen ylläpito on ohittamattoman tärkeää. Ei myöskään pidä väheksyä eri toimialojen ihmisiä yhteen kokoavia tapahtumia, kuten messuja. Saatat löytää juuri tällaisesta tapahtumasta lähivuosien tärkeimmän asiakassuhteesi.

Konsulttiyrittäjä pysyy ajan hermolla

Kerran asiantuntija, aina asiantuntija – no ei todellakaan! Talouselämää ja muitakin yhteiskunnallisen elämän sektoreita nykymuodossaan luonnehtii voimakas muutos. Kokonaiset toimialat saattavat nousta kuin tyhjästä miljardien liiketoiminnaksi. Toiset itseensä ja erinomaisuuteensa vankasti uskoneet toimialat saattavat taas hetkessä hiipua varjoksi vanhasta. Konsulttiyrittäjän pitää siis herkeämättä seurata mitä tapahtuu. Pelkästään asiakkaiden luottamuksen säilyttämisen kannalta on olennaista, että konsulttiyrittäjällä on sormet ammattialansa hermopäätteillä. Hän osaa kertoa merkittävistä toimintaympäristön muutoksista ajoissa. Tässä helpottaa suunnattomasti, jos yrittäjä on syvällisesti kiinnostunut konsultointialastaan.

Konsultointiyrityksen perustaminen

Käytännössä konsulttiyrityksen perustaminen ei eroa muunlaisen yrityksen perustamisesta. Jos teet konsultointia sivutoimisesti tai et odota kovinkaan suurta liikevaihtoa, jokin keveämpi yritysmuoto on usein oikea valinta. Näitä voivat olla toiminimi tai kommandiittiyhtiö, toisinaan myös osuuskunta tai avoin yhtiö. Nykyään on tarjolla myös kevytyrittäjyyttä. Sitä mainostetaan sloganeilla kuten “Laskuta ilman y-tunnusta”. Tämäkin vaihtoehto kannattaa selvittää. Osakeyhtiö on oikea yritysmuoto, mikäli liiketoiminnan odotetaan kasvavan laajaksi ja mukana on useita henkilöitä. Tämä on työläämpi, mutta usein juridisesti tai muutoinkin selväpiirteisin valinta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *