Startup-yritys tähtää nopeaan kasvuun

Startup-yritykseksi kutsutaan nuorta yritystä, joka pyrkii nopeaan kasvutahtiin. Nuori yritys on enintään noin parin vuoden ikäinen, eikä sillä ole yleensä vielä muita yrityksen ulkopuolisia sijoittajia kuin perustajäsenensä. Tietyt riskisijoittajat, bisnesenkelit, tosin erikoistuvat juuri startup-yritysten rahoittamiseen, mutta suurin osa startup-yrityksistä aloittaa ilman sijoittajia. Rahoituksensa startup saa yleensä perustajajäsenien henkilökohtaisten lainojen tai joukkorahoituksen kautta. Startup-yrityksen tarjoama asia on yleensä innovatiivinen tuote tai palvelu, joka kuitenkin vaatii suhteellisen suurta rahoitusta ja työmäärää konkretisoituakseen.

Suomessa perustetaan vuosittain noin 5 000 uutta nuorta yritystä, joista suunnilleen sata sopii startup-yrityksen määritelmään. Määritelmän mukaan startup-yrityksen on oltava skaalautuva, eli idea on toistettavissa oleva, ei onnekas sattuma, sekä yrityksen toiminta pystyy kasvamaan vauhdikkaasti ilman, että kulut ovat suoraan verrannollisia kasvuun. Vaikka startupit usein mielletään vain teknologia-alalle, kuten peli- tai ohjelmointialoille, kuuluvaksi, ei se ole kuitenkaan minkäänlainen edellytys startupin perustamiselle. Startup-yrityksiä syntyykin usein myös esimerkiksi hyvinvointi- ja ravintoalalle.

Riskinotto kannattaa

Erityisesti peliala näkee vuosittain paljon uusien startup-yritysten syntymistä. Ala on edelleen trendikäs ja sijoittajien suosiossa. Kasvu on jackpotin osuessa kohdalle räjähdysmäistä. Muun muassa suomalaiset ylpeyden aiheet Rovio Entertainment ja Supercell ovat erinomaisia esimerkkejä pelialan startupeista. Molempien kasvu on niiden alkutaipaleella ollut päätähuimaavaa. Maailmalla tunnettuja startup-yrityksiä ovat kuljetuspalveluja tarjoava Uber sekä majoituspalveluja tarjoava Airbnb. Tosin monet sanovat, että kun startup-yrityksellä on varaa alkaa ostaa uusia startupeja, ei yritystä enää voi oikeastaan kutsua startupiksi.

Startup-yritykset ponnistavat usein erilaisista yrityshautomoista tai -kiihdyttämöistä. Ehkäpä tästä johtuen ne myös työllistävät alkuvaiheessa yleensä normaalia aloittelevaa yritystä enemmän ihmisiä. Suuret kulut tarkoittavat kuitenkin myös suuria paineita ja riskejä. Työskentely startupissa ei välttämättä siis sovi kaikille, sillä työntekijäkin ottaa aimo riskin ottaessaan vastaan paikan, jonka olemassaolosta ei voi enää ensi kuussa olla varma. Yhä useampi startup on kuitenkin osaavissa ja vakaissa käsissä, sillä tutkimusten mukaan jopa 60 %:lla niiden perustajista on aikaisempaa esimies- tai johtamiskokemusta.

Nopeat päätökset keskiössä

Kokemus onkin tärkeä osa onnistunutta startupia. Innovatiivisen idean tullessa kohdalle se pitää realisoida ja saada nopeasti ulos. Jos joku toinen on ehtinyt ennen startupia markkinoille, on se usein jo sille liian myöhäistä. Startupin on oltava siis ketterä, mutta silti tuottaa erinomaista palvelua tai tuotetta. Tarjonnan ei tarvitse olla täydellinen, mutta sen täytyy olla riittävän hyvä. Tuote ja suunnitelmat tulevat matkan aikana myös muuttumaan suurella todennäköisyydellä moneen kertaan, joten startup-yrityksen tulee hyväksyä jatkuva muutos ja kehittyminen.

Nopea päätöksentekokyky on siis pakollinen uudelle startup-yritykselle. Päätöksenteosta startup-ympäristöstä hankalaa tekee epävarmuus ja uutuus – innovatiiviset tuotteet ovat startupien keskiössä juuri siksi, että innovatiivisuus itsessään määrittelee startupin. Ilman innovaatiota ei ole startupia. Markkinat ovat uudet, eikä varmaa markkinatietoa siksi ole. Tässä onkin perinteisen ja startup-yrityksen selvin ero – normaalisti yritys tuntee tai voi ainakin oppia tuntemaan markkinaympäristönsä ja tarjontaansa. Startup ei välttämättä tunne vielä edes omaa tuotettaan, joka saattaa olla vasta ideatasolla.

Startupien organisaatiorakenne

Miten päätöksenteosta voi sitten tehdä ketterämpää? Startup-yritysten organisaatiorakenne on usein väljempi ja rennompi kuin perinteisillä yrityksillä. Monilta startupeilta saattaa puuttua kokonaan esimerkiksi fyysinen toimistotila, vaikka henkilöstöä olisi jo useampi. Nykyään yrityksen monet osa-alueet, kuten taloushallinto, on helppoa ulkoistaa pienissä yrityksissä. Tämä antaa lisää tilaa keskittyä ydinosaamiseen. Tässä lieneekin startup-yritysten salaisuus – liiketoiminnan eri osa-alueita lisätään organisaatioon kuin erilaisia liitännäisiä ohjelmistoon tarpeen vaatiessa. Se, miten liitännäiset toimivat yhdessä, määrittelevät sen, onko startup-yrityksellä tulevaisuutta.

Koska startupien ilmapiiri on yleisesti ottaen usein hieman epävarma, on avoin organisaatiokulttuuri merkittävän isossa osassa toimivaa yritystä. Läpinäkyvyys päätöksenteossa pitää luottamusta yllä ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sitoutuneet työntekijät ovat valmiimpia näkemään vaivaa yrityksen eteen kuin sitoutumattomat työntekijät. Erityisesti startupeissa on tärkeää taata sitoutuneisuus myös oikeanlaisilla henkilöillä jo rekrytointivaiheessa. Kuten yllä mainittiin, ei startup-maailma sovellu välttämättä kaikille siksi, että riskejä on otettava. Lisäksi töitä saatetaan paiskia kellon ympäri tiukkoja deadlineja jahdatessa.

Startupit eivät aina onnistu

Vain pieni osa startupeista on muutaman vuoden jälkeen enää pystyssä. Suurimmiksi vastoinkäymisiksi muodostuu usein rahoituksen hankkimisen vaikeus, epävarmuuden sietämättömyys tai niin sanottu täydellisyyden tavoitteleminen ja siksi kelkasta tipahtaminen. Startup-yrityksen perustaminen tarkoittaa sitä, että suunnitelmia on aina oltava valmis muuttamaan ja kaikessa on joustettava. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omasta ideasta tai periaatteistaan olisi luovuttava. Se kourallinen, joka loppujen lopuksi sitten onnistuu, onnistuukin isosti. Nämä yritykset ovatkin vahvasti mukana luomassa tulevaisuuden maailmaa.

Onnea matkaan!

Hohdokkaat startup-menestystarinat valavat uskoa siihen, että mikä vaan on mahdollista, jos vain on hyvä idea ja innostusta nähdä vaivaa asian eteen. Startup-matka on kuitenkin vaikeakulkuista, jatkuvaa oppimista ja polun uudelleenarviointia. Jos sille päättää lähteä, kannattaa ehdottomasti pitää huolta siitä, että on varustautunut riittävän kestävillä lenkkitossuilla ja toimivalla kompassilla, jotka eivät pelkää pientä heittelehtimistä puolelta toiselle. Pimeään metsikköön ei myöskään missään nimessä lähdetä yksin, vaan ympärille kannattaa kerätä ihmisiä, joihin luottaa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *