Yrittäjäksi koulutuksen kautta

Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa tulla yrittäjäksi. Yksi saa kipinän jo ala-asteella, toinen päättää hyödyntää omaa vuosien osaamistaan oman perustamalla yrityksen ja kolmas ajautuu yrittäjyyteen vahingossa ja ilman sen olleen suunnitelmissa. Tietysti yksi hyvä vaihtoehto on kouluttautua yrittäjäksi. Tällä tavoin saa jo varsin hyvän tietämyksen yritystoiminnan aloittamiseen sekä ylipäänsä yrittäjyyteen liittyvistä asioista ja byrokratian kiemuroista ennen oman yrityksen perustamista.

Yrittäjyyden opintoja tarjoaa Suomessa jo mm. erilaiset opistot, TE-keskukset sekä myös verkossa tapahtuva kouluttautuminen on mahdollista. Lisäksi oppiminen toiselta yrittäjältä on nykyään mahdollista, tämän kaltainen tutor-toiminta on jo rantautunut myös Suomeen. Siinä kokenut yrittäjä opastaa aloittelevaa yrittäjää alkuun ja on usein myös käytettävissä jatkossakin neuvojana ja sparraajana. Täten keinoja kouluttautua yrittäjäksi on monia.

Suomalainen yhteiskunta ei varsinaisesti kannusta yrittäjyyteen, mistä johtuen moni kokeekin oman yrityksen perustamisen byrokraattisena, vaikeana tai jopa pelottavana asiana. Koulutus yrittäjyyteen tähtää juuri siihen, että perustietämys yrityksen perustamisesta saadaan heti kättelyssä opintojen kautta. Yrittäjyydestä haaveileva saa heti kättelyssä ajantasaista tietoa mm. sopivista yritysmuodoista, rahoittajista, erilaisista viranomaistahoista, joihin yrittäjä toimissaan törmää, miten mahdolliset lupaprosessit hoituvat sujuvasti tai kannattaako kaikki tehdä itse vai mitä voisi ja jopa kannattaisi ulkoistaa?

Koulutuksen aikana ajatukset ja visiot varmasti kirkastuvat, saa varmuutta omille ajatuksilleen ja omalle näkemykselleen, mutta koulutuksessa voi saada myös selkeitä käsityksiä siitä, mitä omassa tulevassa yrityksessä pitää jo heti kättelyssä muuttaa tai hienosäätää, jotta tulevaisuus on turvattu mahdollisimman pitkälle ja idea kantaa vuosia.

Yrittäjyyden ammattitutkinto vs. tutorointi

Virallinen tutkinto antaa hyvän ja kattavan pohjan yrityksen perustamiseen. Ennen koulutuksen aloittamista, ei oman yrityksen tarvitse olla vielä pystyssä tai edes tarvitse täyttä varmuutta minkälainen oma firma tulisi olemaan. Tutkinnon tarkoitus on kattaa kaikki ne osa-alueet, joita yritystoiminnassa ja sen perustamisessa vaaditaan. Koulutus voi olla myös tärkeä niille, jotka haluavat tavata ihmisiä, joilla on sama kiinnostus yrittämiseen.

Yritystutorin käyttäminen voi sen sijaan olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan osaamista ja vinkkejä jonkun tietyntyyppisen alan toimintaan liittyen. Toinen käyttösyy tutorointiin voi olla, kun yrittäjyyden perusasiat ovat jo hallussa, mutta kaivataan enemmänkin auttavaa kättä omien ideoiden käytäntöön panemisessa esimerkiksi, mihin suuntaan yritystä kannattaisi lähteä viemään tai uusia ja erilaisia näkökulmia. Tutorointi voi parhaimmillaan olla yritystoiminnan kannalta ratkaiseva tekijä, joka johtaa lopulta yrityksen menestymiseen.

Tunnista oma alasi ajoissa

Jokaisella alalla vaaditaan tiettyjä kriteereitä. Tulevan yrittäjän kannattaa ottaa huomioon, että yrittäjyys on ala, joka ei irtoa elämästä ja voi olla hyvinkin väsyttävää joinain päivinä. On hyvä siis kasvaa ihmisenä koulutuksen myötä ja valmistautua yrittäjän haasteisiin sekä tiedostaa, mitä nämä haasteet voivat olla. Ensinnäkin yrittäjyys vaatii oma-aloitteisuutta ja moniosaavuutta. Helpompaa yrittäjyydestä tekee sen, että tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä aloittaa yrittäjyysuran omista kiinnostuksen kohteista, oli se sitten ruoanlaitto tai IT-ala.

Oman intohimonsa laittaminen käytäntöön on paljon motivoivampaa ja tekee ihmisestä ammattilaisen siinä alalla. Myöhemmin kun yrittäjänä toimiminen on tullut jo tutuksi ja kaipaa uusia haasteita, voi lähteä kokeilemaan jotain, joka saattaa jopa johtaa mukavuusalueen ulkopuolelle. Itsensä heittäminen eri aloille avaa uusia näkökulmia nykyiselle yritykselle ja avaa ovia uusille ideoille.

Onko yrittäjyysala kaikille?

Yrittäjyyttä löytyy monenlaista, joten vastaus tähän kysymykseen ei ole myöskään niin yksinkertainen. Yrittäjä voi olla korkealle koulutettu yritysmies tai -nainen, joka ammatikseen sijoittaa rahaa, tai yrittäjä voi olla esimerkiksi lähikioskin omistaja. Kuitenkin mikä yhdistää kaikkia yritysalalla toimivia on se, että he haluavat olla vastuussa omasta työstään ja irrottautua työntekijä tittelistä. Ihminen luonnostaan tykkää siitä, että saa olla vastuussa omasta tekemisestään, ja huonotuulinen pomo ei ole selän takana vahtimassa työntekoa.

Monille kuitenkin yrittäjyys voi kuulostaa hyvin sitovalta ja pelottavalta ajatukselta. Kaikilla ei myöskään ole halua olla “johtaja”, ja ovat tyytyväisiä työ- ja loma-aikoihin, joita työ tarjoaa, unohtamatta säännöllistä palkkaa, joka ilmestyy joka kuussa tilille. Jos olet kuitenkin haasteita rakastava henkilö, joka inhoaa toistuvaa elämäntyyliä, ehkä yrittäjäksi ryhtyminen kuuluu sinulle.

Intohimo luo menestyksellisen yrittäjän

Monet yrittäjät eivät ole käyneet kuin vain yrittäjyyteen liittyviä kursseja tai ovat jopa palkanneet jonkun henkilön suorittamaan yrittäjyyteen liittyvät huolet heidän puolestaan, Näin on monien kuuluisuuksien kohdalla, joilla on monta muuta asiaa hoidettavana. Näiden ihmisten intohimo ei ole ollut yrittäjyysala vaan heidän intohimonsa loi heistä yrittäjiä. Tämä ei tarkoita sitä, että heillä ei ole minkäänlaista koulutusta, mutta heidän koulutustaustanaan voi olla jokin täysin eri ala. Toinen mahdollisuus on ollut, että heidän harrastuksensa ovat johtaneet heidät yrittäjyystilanteeseen.

Toisin sanoen intohimo on vahva tekijä, mikä johtaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi. Jos tiedostat itsessäsi asioita, joista aina olet ollut kiinnostunut, on jopa kannattavampaa lähteä rakentamaan kiinnostuksenkohteita ensin ja sitten vasta yrittäjyyspuolta. Monissa yliopistoissa voi ottaa talousopintoja sivuaineina osaamisen laajentamiseksi.

Johtaako yrittäjäkoulutus menestymiseen?

Koulutus helpottaa, jos tärkeää on oman tittelin luominen, mutta mistä sitten johtuu, että joillakin yrittäjillä on koulutuksia, vaikka muille jakaa ja kuitenkin heidän yrityksensä ovat menestymättömiä? Todennäköisesti nämä kyseiset tapaukset ovat viettäneet aikaa opiskelun ääressä, mutta heiltä on puuttunut rohkeus ja oma-aloitteisuus, jotka ovat yrittäjille merkittäviä piirteitä. Yrittäjä harvemmin menestyy, ellei hän ole käytännön ihminen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *